Sigurd Snørteland


Key Performance Indicators i Silverlight

Som jeg har skrevet om tidligere på denne bloggen så gir Silverlight helt nye muligheter for utvikling og styling av usercontrols enn f.eks. det windows forms gjør. Når jeg så behovet for en kontroll for visning av KPI (Key Performance Indicator) i et prosjekt nylig var det derfor naturlig å prøve å utvikle en slik kontroll selv. Jeg har tatt utgangspunkt i en listbox-kontroll og definerte en ItemTemplate med ulike kontrollere som textblock og ellipse for visning av status og informasjon på de ulike KPI’ene. Kontrollene inne i listbox’en er bindet mot ulike parametre i en KPI-klasse.

Det endelige resultatet er dere på bildet nedenfor:
SilverlightKPI_1

Her er xaml’en for hvordan listbox’en er bygget opp:
SilverlightKPI_2_code

Her vises det hvordan listbox’en bindes mot en liste av KPI-klasser:
SilverlightKPI_1_code

download_SilverlightKPI

Advertisements