Sigurd Snørteland


Silverlight Screensaver

I forbindelse med det silverlight-baserte mediacenter prosjektet mitt, viu², har jeg utviklet en ‘screensaver’ som startes når musen har vært inaktiv i ett fastsatt antall minutter. Screensaver “flyter” på toppen av applikasjonen og viser en “vulkan som spyr ut” grafiske objekter. Løsningen fungerer ved at ett timestamp settes hver gang musen beveges inne i silverlight applikasjonen, og dette timstamp’et sjekkes av en kontinuerlig kjørende tråd. Når timestamp’et er eldre en et valgt antall sekunder/minutter startes screensaver-animasjonen, som kjøres inntil musen blir beveget neste gang.

Ved å klikke på bildet nedenfor kan du se et live eksempel på løsningen. I demo’en starter screensaver-animasjonen ca 10 sekunder etter siste musen ble beveget.
SilverlightScreensaver

Her er et skjermbilde av tråd-metoden som starter screensaver’en:
SilverlightScreensaver-2

Nedenfor ser man ett eksempel på hvordan screensaveren vises i viu²-prosjektet.
SilverlightScreensaver-3

Den grafiske animasjonen som benyttes i denne løsningen bygger på prosjektet ‘Silverlight Particle Generator‘ til nerdplusart.

download_SilverlightScreensaver

Advertisements