Sigurd Snørteland


Silverlight 4 er releaset

15 april 2010 ble releasekandidaten til Silverlight 4 sluppet og med det ble en mengde nye funksjoner tilgjengelig. Blant de største nyhetene er støtte for printing og webcam, elevated trust i OOB-mode, støtte for bruk av Managed Extensibility Framework, samt mulighet for å hente data fra lokal disk i OOB-mode.

Jeg har ikke fått mulighetene til å prøve ut alle de nye funksjonene enda, men jeg har i hvertfall fått oppgradert viu² fra beta-utgaven til release. Når jeg utførte denne oppgraderingen oppdaget jeg at relase-versjonen av Silverlight 4 også har fått endringer på mulighetene for styling av ‘out-of-browser’ vinduet. Man slipper nå å ha standard windows-ramme/meny rundt silverlight-applikasjonen som på bildet nedenfor, og man kan i stede bygge en custom meny/ramme som på bilde 2 nedenfor.

Før:

Nå:

Når viu² er installert i OOB-mode ser derfor applikasjonen ut som på bildet nedenfor:

For å utføre denne endringen må man gå inn i ‘Out-of-Browser Settings’ i Visual Studio og sette ‘Window Style’ til ‘No Border’ (se bildet nedenfor).

Når ‘No Border’ er satt forsvinner alle rammer rundt applikasjonen og det er derfor ikke mulig å flytte rundt/minimere/maximere eller lukke applikasjonen. All den funksjonaliteten må man utvikle selv. Det enkleste er å opprette en meny-controller som man legger til dersom applikasjonen kjører i OOB-mode. Koden nedenfor viser hvordan man kan sjekk om applikasjonen kjøres i OOB-mode:

if (App.Current.IsRunningOutOfBrowser)
{
//code for å vise vindusmenyen
}

Nedenfor ser du kode for å minimere, maximere, lukke og flytte applikasjonsvinduet:

  • App.Current.MainWindow.WindowState = WindowState.Maximized;
  • App.Current.MainWindow.WindowState = WindowState.Normal;
  • App.Current.MainWindow.WindowState = WindowState.Minimized;
  • App.Current.MainWindow.Close();
  • App.Current.MainWindow.TopMost = true;
  • App.Current.MainWindow.DragMove();

Andre endringer i Silverlight 4 er muligheten for å få tilgang til lokale filer. Det forutsetter imidlertid at applikasjonen kjører i OOB-mode med elevated trust, samt tilgangen på lokal disk strekker seg ikke utover mappene ‘Mine dokumenter/Min musikk/Mine bilder/osv’. Nedenfor vises en lite kodesnutt for hvordan man kan loope gjennom alle bilder i ‘Mine bilder’-folderen fra Silverlight:

Straks jeg får litt ledig tid planlegger jeg å introdusere slik lokal tilgang til bilder, musikk og video i viu² applikasjonen. Nedenfor ser du et skjermbildet for hvordan disse valgene kommer til å se ut i menyen.

Advertisements