Sigurd Snørteland


Silverlight Screensaver

I forbindelse med det silverlight-baserte mediacenter prosjektet mitt, viu², har jeg utviklet en ‘screensaver’ som startes når musen har vært inaktiv i ett fastsatt antall minutter. Screensaver “flyter” på toppen av applikasjonen og viser en “vulkan som spyr ut” grafiske objekter. Løsningen fungerer ved at ett timestamp settes hver gang musen beveges inne i silverlight applikasjonen, og dette timstamp’et sjekkes av en kontinuerlig kjørende tråd. Når timestamp’et er eldre en et valgt antall sekunder/minutter startes screensaver-animasjonen, som kjøres inntil musen blir beveget neste gang.

Ved å klikke på bildet nedenfor kan du se et live eksempel på løsningen. I demo’en starter screensaver-animasjonen ca 10 sekunder etter siste musen ble beveget.
SilverlightScreensaver

Her er et skjermbilde av tråd-metoden som starter screensaver’en:
SilverlightScreensaver-2

Nedenfor ser man ett eksempel på hvordan screensaveren vises i viu²-prosjektet.
SilverlightScreensaver-3

Den grafiske animasjonen som benyttes i denne løsningen bygger på prosjektet ‘Silverlight Particle Generator‘ til nerdplusart.

download_SilverlightScreensaver

Advertisements

viu²

viu² er et Silverlight 3 basert mediasenter i nettleseren for avspilling av musikk, tv, radio og podcaster.

Løsningen benytter api’ene til Last.fm og YouTube for å gi Spotify-lignende funksjonalitet for musikkavspilling og artist&track informasjon.

Løsningen er i tidlig beta stadiet og blir fortløpende oppdatert og utvidet med ny funksjonalitet. Etter hvert kommer jeg til å presentere hele eller deler av kildekoden her på bloggen.

Løsningen er tilgjengelig på følgende url: www.viu2.com

PS: viu2 er per i dag hosted hos godaddy.com, og det har vist seg å være en noe ustabil løsning. Spesielt har webservicene vært uttilgjengelige litt for ofte, og derfor jobber jeg nå med å flytte løsningen over til Windows Azure.

viu2 - img1

viu2 - img2 viu2 - img6

viu2 - img5 viu2 - img6


viu² mini

I forbindelse med viu² prosjektet har jeg utviklet en mini utgave for “embedding” inn i andre nettsider. Planen var opprinnelig å plassere denne løsningen inn i venstre kolonnen på denne bloggen, men dessverre ser det ut til at WordPress ikke støtte iframes og dermed blir dette umulig å få til.

viu² mini støtter per i dag bare søk og avspilling av musikk, men jeg planlegger å utvide funksjonaliteten videre. Etter hvert kommer jeg til å presentere hele eller deler av kildekoden her på bloggen.

Løsningen er tilgjengelig på følgende url: www.viu2.com/viu2mini

viu2mini