Sigurd Snørteland


Bluetooth Neighbors

WPF applikasjon som viser oversikt over alle bluetooth enheter i nærmeste omkrets og som viser disse devisene som animmert grafiske kuler som flyter rundt inne i vinduet.  Planen er å benytte denne løsningen sammen med en bildefremviser i min arbeidsgivers resepsjon slik at bilder av de som til enhver tid befinner seg i resepsjoen vises i bildefremviseren.

bluetooth neighbors - 1

Screencast:
bluetooth neighbors - screencast

Nedenfor finnes et eksempel på hvordan løsningen detekter bluetooth-enheter i området og registrerer dem som baller i WPF animasjonen:
bluetooth neighbors - kode1

Løsningen benytter Code4Fun Developer Kit rammeverket for å kommuniserer med bluetooth-enhetene, samt en modifisert versjon en animasjone fra bubblemark.com for å vise enhetene.

download_BluetoothNeighbors

Advertisements